Värderingar

Man pratar ofta om värderingar, om grundläggande värderingar. Begreppet har nästan blivit uttjatat, vad betyder det egentligen?

En värdering är något ganska oklart, något som inte är så exakt. Det handlar mer om allmänna tankar och åsikter om någonting. Man värderar, alltså sätter betyg på om något är bra eller dåligt. Att ha vissa grundläggande värderingar kan till exempel vara alla människors lika värde eller att tycka att det är fel med orättvisor och krig.

I varje kultur, samhällsgrupp, på varje arbetsplats eller i varje familj finns det ett stort antal värderingar. Oftast finns dom bara där utan att man pratar om dom, man bara vet vad man borde tycka och göra.

Värderingar är bra och behövs, men samtidigt handlar det om att sätta upp gränser för vad som är bra eller inte. Det handlar om att sortera och värdera. Det kan lätt leda till diskriminering och utanförskap. För om man inte passar in får man inte vara med, man delar inte samma värderingar.

Vad gör vi för alla som känner sig utanför? Demokrati, jämställdhet, öppenhet och rättvisa är mer än ord.

Vi måste stanna upp och fundera på vad vi egentligen tycker och vad vi kan förändra. Fördomen att det inte spelar någon roll vad man gör stämmer inte. Vi kan förändra, inte bara lite utan allt. Framtiden är vår och vi bestämmer nu hur den ska vara.

Anders Josefsson

www.ungtledarskap.se