Pristagaren: ”Min tro bidrar till sättet jag leder organisationen på”

Anders Josefsson är ett av de unga föredömen som kungen vill lyfta fram. Han har sett till att ungdomars perspektiv sprids via radion, och berättar för Dagen om vilken betydelse hans kristna tro har för ledarskapet.

För sex år sedan startade han ungradio, en ideell förening som brinner för att låta ungdomar få göra sin röst hörd via radio, och som ger stöd och råd till unga radioentusiaster över hela landet. Anledningen till att organisationen behövdes är enkel.
– När man skriver om ungdomar i media är det ofta en negativ bild som kommer fram. Det är kriminella eller unga som har hamnat snett. Det behövs en kompletterande bild, där unga själva får komma till tals, berättar den 25-årige Växjöbon. Och det är tack vare sitt ledarskap i organisationen han nu lyfts fram som ett föredöme, och fått ta emot stipendium av kungen.

Vill vara närvarande
När Anders Josefsson ska berätta om sitt ledarskap handlar det om vikten att se dem man arbetar med.
– Jag tycker det är viktigt att vara närvarande och lyssna på vad andra har att säga. Det är viktigt att låta saker ta tid, och att ge det utrymme som behövs, säger Anders Josefsson.

Du är kristen och med i Missionskyrkan. Hur mycket har din tro påverkat ditt ledarskap?
– Det handlar nog om att den gett mig de grundläggande värderingar jag har. På så sätt bidrar min tro till sättet jag leder organisationen på.

Fakta: Får 250 000
I går delade ”Konungens stiftelse ungt ledarskap” ut stipendiet Kompassrosen för fjärde året. Tre unga föredömen lyftes fram som ”tagit ett ansvar utöver det vanliga”. Stipendiaterna får 250 000 kronor var, och de ska gå till vidareutbildning i ledarskap.

Jacob Zetterman

Artikel publicerad i tidningen Dagen 29 april 2010
Läs artikeln på Dagen.se >>

Lämna ett svar