Idén med att hjälpa andra

Som en av grundarna av ungradio får man ibland frågan varför vi startade…

Innan vi drog igång var vi några personer som tidigare hade sänt radio i några år. Vi hade drivit olika små lokala projekt och genomfört festival och julsändningar, arrangerat tävlingar, arbetat med marknadsföring och sponsring. Vi hade helt enkelt lärt oss en hel del…

Allt det vi hade lärt oss ville vi vi sprida vidare, och det var det som blev ungradio. Någon slags mötesplats där vi kan lära varandra och ge varandra tips på hur man kan göra för att sända radio. Det är många personer som sen dess fått hjälp av oss och det är många som varit med och hjälpt andra.

För fyra år sen när vi startade visste vi inte vad vi skulle bli eller vara, och det vet vi egentligen inte idag heller. Idag är vi något och ganska många känner till att vi finns och vad vi gör. Men samtidigt kommer hela tiden nya idéer och projekt igång och gamla avslutas. Jag sitter här och funderar på vad ungradio är 2012, alltså om fyra år till. Troligen inte vad vi är idag, men jag hoppas vi finns och att vi fortfarande har siktet inställt på att hjälpa ungdomar att höras!