Frihet att tro, och att inte göra det

Jag var i Linköping på min brors konfirmation och dop i helgen.

Funderar en hel del på min egen tro just nu. Jag har perioder då jag måste backa och tänka efter, se saker från olika vinklar och hitta min plats i det hela.

Under konfirmationen var det nattvard, och alla konfirmander var mer eller mindre tvingade att ta nattvarden och att säga att dom hade en tro. Jag tror inte att det är så det funkar. Många går konfirmation men tar inte ställning till sin egen tro för det. Mina rötter i baptistkyrkan säger att tro måste vara frivilligt. Därför är vuxendopet så viktigt, att man döper sig när man själv tagit ställning till om man vill tro eller inte. Skulle ha väldigt svårt att döpa mina barn, tycker det ska vara deras eget beslut.