Det handlar inte om att vara perfekt

Ledarskap för mig kommer underifrån. Jag vill inte vara en ledare som uppifrån pekar med hela handen utan jag vill vara en stödjande och lyssnande person som inspirerar och lyfter andra. Det handlar inte om att vara perfekt.

Jag vill våga stå för vad jag tror på, kämpa mot maktmissbruk och ha förståelse för att vi alla är olika. Alla har sprickor, och så länge vi vågar stå för vilka brister vi har kommer man långt. Jag har varit sjukskriven nu i några veckor på grund av två tarmsjukdomar jag har. Det är tufft och har påverkat mig en hel del de senaste åren. Att leva med begränsningar är inte helt lätt att hantera. Därför vet jag hur viktigt det är att ha förståelse och lyhördhet i sitt ledarskap.

Jag sitter och förbereder mig inför helgen då jag börjar en ny kurs som heter Värdebaserat Ledarskap och drivs av Scouterna tillsammans med Fryshuset. Kursen handlar om ledarskap där värderingar spelar roll. Det jag gör som ledare måste stämma överens med vem jag är och vill vara. För mig är äkthet viktigt, men inte att vara perfekt. Jag har en del bra sidor och andra sidor som inte alltid är lika bra. Så är det för alla människor, men alla vill inte inse att det är så. Att vara äkta är för mig att stå för det jag gör bra på samma sätt som jag står för det jag misslyckas med. Jag vill kunna ställa frågor och förvänta mig ärliga svar.

Inför första kurshelgen är det några uppgifter som ska göras. Kursen är väldigt praktisk och denna gång handlar det om en värderingsövning där man klassar hur viktiga olika saker är jämfört med varandra, en annan del är en film och en tredje uppgift är att göra en löpsedel om hur jag ser på mig själv i framtiden. Vad av det jag gör då vill jag ska uppmärksammas? Hur ska jag komma dit? Det handlar inte om att vara perfekt utan om att vara äkta och stå för vem man är och vem man vill vara.

En del av oss stipendiater och Kungen

Förra veckan var jag med i en workshop på slottet med en del av övriga stipendiater, näringslivschefer och kungen. Vi pratade om integritet, att våga stå upp för vad man tror på även om det inte alltid är populärt. Jag har ofta ifrågasatt saker och är väldigt nyfiken. Det har varit egenskaper som hela tiden utmanat mig själv och andra, men inte alltid varit lätt.

Ledare är inget man själv kan bestämma att man är utan handlar om att bli utvald av andra för att leda. En ledare kan inte leda ensam utan måste ha en förankring i gruppen och tillsammans leta efter mål, som gör att man kommer framåt.

Det här blev ett ganska snabbt och möjligtvis lite osammanhängande inlägg, men det speglar en del av det som rör sig i mitt huvud just nu.

Anders Josefsson

Publicerad på ungtledarskap.se