Anders Josefsson får stipendium av Kungen

Projektledaren för ungradio Anders Josefsson från Växjö står i centrum när H. M. Konungen idag för fjärde året i rad delar ut stipendier till unga ledare som utmärkt sig genom sitt goda, värdebaserade ledarskap.

Totalt tre personer får ta emot 250 000 kronor vardera från Kungen under ett seminarium för 200 toppföreträdare från näringslivet, samhället och ideella sektorn på Kungliga Slottet. Pengarna ska användas till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

– Jag brinner för journalistiken. I arbetet med ungradio har jag fått bekräftat att journalistik kan göra skillnad, säger Anders Josefsson

– Under min uppväxt har jag insett att det inte finns några hinder, de sitter bara i våra huvuden. Som tonåring gjorde jag revolt och gjorde en del dumma saker. Jag har en kronisk magsjukdom som jag fått lära mig att leva med. Det är erfarenheter jag har nytta av idag i mitt ledarskap, berättar Anders.

Anders startade ungradio 2004. Nätverket arbetar idag rikstäckande och ger support till flera hundra ungdomar och radiostationer. Anders ledarskap har varit avgörande för organisationens framgång. Mottot för ungradio är “Vi vill ge ungdomar möjligheter att höras”. En viktig del i det arbetet är att ge ungdomar som ingen lyssnar på en röst. Det kan handla om personer som hamnat snett i livet eller som inte får någon plats i media. Anders har medverkat i projekt där ungdomar med kriminell bakgrund fått möjlighet att ge uttryck för sina tankar och känslor. Det är ett tydligt exempel på hur hans arbete kan påverka andra människor.

– Det pratas mycket om ungdomar i media, men det är inte lika ofta som man låter ungdomar prata, säger Anders.

– Jag har ett stort hjärta för annorlunda personer, de som är utanför och kriminella, de som ingen lyssnar på. Personer som har en massa bra saker inom sig som kan lockas fram och man kan hjälpa så att deras gåvor kommer till användning, berättar Anders.

Bakgrund
Kungen har i olika sammanhang efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar. Den stiftelse som bildades inför Kungens 60-årsdag – Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap – har som ändamål att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen. Det görs genom:

• Utdelning av stipendier till välförtjänta unga ledare i vidare utbildning i ledarskap

• Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning

• Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap inom näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer

Kung Carl XVI Gustav är ordförande i stipendiekommittén, som utser de tre stipendiaterna.

Motivering till stipendiet
Att han tryggt låtit egna etiska avvägningar prägla sina handlingar och prioriteringar. Han har därigenom gett ungdomar tid, omtanke och möjlighet att förverkliga sina drömmar i konkreta projekt.

Pressmeddelande 27 april 2010
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Lämna ett svar